TRIFILUS

För pallen Trifilus fick Hannes ett hedersomnämnande av Föreningen för Svensk Hemslöjd. Den befinner sig nu i Handelsbankens konstförenings samlingar. 

Pallen är byggd av björk med inslag av mässing. Konstruktionen är så kallad pinnstolskonstruktion. Detta är en traditionell konstruktionsmetod och innebär att själva sitsen fungerar som infästning av ben och ryggstöd. De tre ben gör att pallen står stabilt även på ojämnt underlag, något som ofta använts i gamla mjölkpallar i ladugårdar. Sittsen är tredlad och sammanfogad med insänkta mässingsskivor. För att limma mässingen mot träet har fisksklim använts. Limmet har den fördelen att det går att lösa upp med vattenånga och sedan återaktiveras det då det får svalna och torka. Undertill är sittsen avfastad för att ge ett nättare intryck men fortfarande ha tillräcklig tjocklek där benen är infästa. Sittytan är lätt skålad för komfort. Benen är svarvade. 


© 2020 Hannes Åström, Rämensvägen 21, 120 55 Årsta, 0733534625, hannes.astrom@gmail.com
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started