Hannes Åström är formgivare och produktutvecklare baserad i Stockholm. Hans vision är att skapa funktionella möbler och produkter, där formen tar hänsyn till objektets samtliga användare, dess kontext och vår samtid med dess utmaningar. 

Hannes har en kandidatexamen i möbeldesign från Malmstens Linköpings Universitet, 2020, och en civilingenjörsexamen i design och produktutveckling från Kungliga Tekniska Högskolan, 2011. 

© 2020 Hannes Åström, Rämensvägen 21, 120 55 Årsta, 0733534625, hannes.astrom@gmail.com
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started