ENSKEDE

En lite bänk med grova dimensioner av körsbärsträ. Trädet har vuxit på en villatomt i Enskede. 

© 2020 Hannes Åström, Rämensvägen 21, 120 55 Årsta, 0733534625, hannes.astrom@gmail.com
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started