VIKLANDS BÄNKBORD

Bänkbordet Viklands är utvecklat för att fungera för stadens pop up-parker. Dessa är tillfälliga parkmiljöer för att skapa trivsamma mötesplatser. När parken tas bort för säsongen magasineras möblerna, då är det fördelaktigt om förvaringsytan är liten. På pop up-parken är Viklands 200 cm långt, vilket ger plats åt minst 4 personer på vardera långsida och vid kortsidorna får rullstolar plats. Det kan även göras om till ett stort bord om sitsarna lyfts upp och blir en del av bordsytan, 14 personer kan då sitta runt bordet. Vid förvaring fälls Viklands ihop och tar då bara en fjärdedel av platsen ett normalt bänkbord tar. Viklands är byggd av massivträ, ett förnyelsebart material. Sammanfogningarna är fria från lim, vilket gör att utslitna delar enkelt kan bytas ut.

© 2020 Hannes Åström, Rämensvägen 21, 120 55 Årsta, 0733534625, hannes.astrom@gmail.com
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started