IGUANA CHAIR

Fåtölj i oxläder och rosa morada trä. Konstruktion är limfri vilket innebär att den är helt fri från petroleum. Delarna går att ta isär för enklare transport och förvaring. Det miligör även att enstaka delar kan buytas ut om något slits ut, istället för att byta ut hela möbeln. De olika delarna spänns ihop med hjälpa av bommulssnöre och pinnar. Alla möten mellan de olika delarna är vinkelräta mot varandra vilket underlättar tillverkningen.

© 2020 Hannes Åström, Rämensvägen 21, 120 55 Årsta, 0733534625, hannes.astrom@gmail.com
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started